Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 5, 2017

** LÊNH ĐÊNH trên tình Em


LÊNH ĐÊNH
trên tình em

Tình anh trôi lênh đênh
Trên tình em đượm mộng
Nước hương ngầm sóng sánh
Đỏng đảnh chảy nuột mềm

Bè tình từ thượng nguồn
Vượt mớn ghềnh ào xuống
Gặp tình em hớn đón
Để ùa vào lênh đênh

Tình ru ta rong lên
Thăm mội nguồn hương tỏa
Bơi môn lòng xôn đọa
Lênh đênh ôi lênh đênh..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]