Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

12 tháng 2, 2014

** VALENTINE - VideoClip CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU


MƯỜI BỐN TRỪ HAI
(Valentin14-2)

Xoãi nằm vẽ bốn cánh chim
Dang giang cùng áng mây hồng rong chơi..
..Nồng nàn biển mặn gừng cay
Trào lên từng đợt sóng nhoai ngàn đời
Ngày nào mà chẳng để yêu
Biển xô liên tiếp bạc đầu sá chi
Trăm năm kia có là gì
Nếu không tắm giữa sông yêu ăn tình

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Viết đêm Valentine)