Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 4, 2012

** Dòng thơ Bút Tre (nhặt..)

..Nhặt vài câu Thơ Bút Tre trong trang
của THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Ông ây (ấy) đã nói là làm
Đã đi là đến, đã nằm là.. ngu (ngủ)

*Chị em mặc váy đánh cầu
Lông bay phơ phất trên đầu các anh

*Bốn ông chung một đĩa lòng
Lợn ngồi chễm chệ bên thùng bia hơi

*Bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà
Nhớ dưa cải củ, nhớ cà dái dê...

*Hồng đẹp là hồng lắm gai
Gái “siêng” là gái... nạo thai nhiều lần.

*Tại vì em chẳng có...kinh
nghiệm nên không thể một mình giúp anh.

*MC: "-Nguời nào mà chẳng có lông
Sau đây bài “Lá diêu bông” hát bè."

*Phụ nữ thường rất hay lười
Riêng em em lại là người cần...cu (cù)

*Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

*Chim khôn, chim đậu cành cao
Bướm khôn, bướm đậu ngay đầu của chim

*Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn xài ít thằng cu “phá” nhiều

*Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường

*Bắc ninh có cậu Nguyễn Trùng
Dương vật khỏe qúa cả vùng thất kinh

*Đồng Xuân ồn ã tiếng đồn
Có chị bán trứng vịt lộ..ồn rất to

… …
Làm thơ nên tránh vần.. “ồn”
Kẻo không lại đụng cái …(nhồn) chị em
… … …

**Ai đồng cảm và có hứng thú với dòng thơ Bút Tre này..
Mời vào mục Làng Văn để xem toàn bài