Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 6, 2007

PHỞ THÌ.. OK


 

PHỞ thì OK
 
Cơm mãi chán rồi, nỏ thiết ăn
Thấy phở mắt bừng sáng tợ đèn
Tóp tép cặp môi như con trẻ
Hương bốc dưới nớ lớn cũng thèm
Luống tuổi hàm răng đâu tốt mãi
Cái mất cái được khó nghiền cơm
Chỉ phở thơm mềm trông ngon mắt
Trâu nào răng sứt thích nhai rơm.

                            THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN  --(TYĐN)--  -*


Photobucket