Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

27 tháng 12, 2016

** THẾ RỒI


THẾ RỒI.. 

Ước gì 
anh hóa thỏi son
Miết lên thêm thắm 
môi em thơm nồng

Ước gì 
anh hóa thành chăn
Choàng lên thân thể 
ngọc vàng em yêu

Ước gì 
những ngón tay liều
Mơn làn da mát 
mịn màu loan nhung

Ước gì 
hơi thở hồn em
Vấn quanh thân nhỏ 
hồng hoang vị trần

Thế rồi
hương quấn vào hương
Trộn nhau thành một 
mùi thương ngậy ngào

Thế rồi 
đời bước qua nhau
Cho nhau cùng 
tận đỉnh trời 
điên say
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN —
 đang  đến Las Vegas, Nevada từ San Francisco International Airport.