Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 1, 2016

** DÀNH LƯNG CHO EM


DÀNH LƯNG CHO EM
(Thơ Vui)
Ngồi mãi làm chi lắm mỏi lưng
Anh ơi nằm nghỉ khỏe đi cưng
Cưng khỏe cùng cưng cưng càng khỏe
Càng khỏe cưng càng cưng dzữ hơn
Đi lắm đi nhiều sẽ mỏi chân
Bơi cạn biển hoan mỏi đủ vòng
Nên phải giữ gìn không cho mỏi
Để dành cưng đủ cả cái lưng
Các cụ dạy rằng tửu hại tâm
Ăn phở quá nhiều cũng hại.. răng
Còn nếu đa đâm thì hại thận
Kiêng được thì lưng để cho nàng
Nàng vốn xài sang gối với lưng
Gối mòn lưng mỏi vẫn chưa ưng
Xài thế làm sao anh lo đủ?
Còn để dành mai nữa chứ cưng...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


1 tháng 1, 2016

** NGHIÊN XUÂN *Khai bút 2016


NGHIÊN XUÂN 
*Khai bút 2016
Nường xuân theo cánh én chao về
Gió lạc vào nơi lắm đam mê
Tình xuân đỏng đảnh trong hoa lá
Mặc kệ hương loang giữa ba bề..
Ồ nhụy lòng xuân he hé kia
Ngọt quá, ngần lên giọng nhu mì
Như muốn ôm đàn thơ trỗi nhạc
Ngàn đời bươn đến xứ ngây nghê

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN