Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 11, 2015

** MÙA MUỐN BÊN NHAU


 MÙA MUỐN BÊN NHAU
Mùa đông, 
mùa muốn bên nhau
Sưởi nhau ấm 
bởi hanh hao lạnh về
Một mình
Ôi, buốt tái tê
Có nhau cùng sưởi cùng mê mẩn lòng
Sưởi cho da thịt bừng nồng
Bốc hương ngùn ngụt 
từ nguồn cội hương
Sưởi lòng ấm đượm từ trong
Lan theo tình đến niềm mong nỗi chờ
Làm chăn nhau ấm vô bờ
Đắp lên, quấn xiết.. 
đông về mặc đông
Đông làm sôi đỉnh cơn ham
Đông khuya dài nữa nồng nàn dai thêm
Trách Trời kéo trễ đông sang
Sao không sớm chút cho nàng sưởi anh
Cho tình sưởi bỏng trần gian..
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN