Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 9, 2015

** VỊNH CON MỰC

*Sau 3 ngày fb bị trục trặc..
trở lại đọc trang thấy có bài xướng về loài Mực..
đành hứng:
VỊNH CON MỰC
(*Khẩu khí Nữ sỹ HXH)
Mình em vừa trắng lại vừa mềm
Bảy nổi ba chìm giữa nước non
Một tấm thân trong da mát mịn
Ba chòm râu xoắn thịt đơm bông
Lầu hồng phú quý anh xâu xé
Bếp đỏ giàu sang chị phũ phàng
Ví thử thân này không ba góc
Thì đâu phận kiếp đã long đong!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN1 tháng 9, 2015

** GIẤC THU


GIẤC THU
 
Chén tình, dốc giọt tương bôi
Ngà trưa thu giữa khung trời trong veo
Tắm xong em vấn lụa là
Hờ thôi, cốt để ngọc ngà dấp khô
Trong gương em nuột làm sao!
(Hiện ra khi giở khăn đào quấn thân)
Da nào mát mịn như em
Thịt nào nà nuột ấm thơm hơn vầy!
Hương lan ngát dịu mùi nhài
Quện từ đám rối lượn lờ loang lên
Ơn trời dành lại trao anh
Tòa thiên tạo tác vóc hình riêng em
Đằm đời ta trộn thành chung
Tan vào nhau đến tận cùng man hoang
Lạc rồi, quên hết xung quanh
Trời như bát úp, đất thành biển mơ..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN