Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

31 tháng 5, 2015

** THỔI HỒN VÀO ĐÁTHỔI HỒN VÀO ĐÁ
Bỗng nghe như đá cựa mình
Trông về vô định để thành.. vọng phu
Chợt lòng nghĩ chuyện nông sâu
Vọng phu ơi, có vọng thê khi nào!?
Cũng như nhau cả thôi mà.
Tình khắc lên đá hình hài chữ Nhân
Triệu năm bia hẳn có mòn
Nhưng trong lời đá hẹn còn mai sau
Nghĩ về Nàng một tình yêu
Một câu vàng đá nên đôi phượng hoàng
Khắc vào tim một chữ Queen
Như khắc vào đá ngàn thương khấn nguyền
Điệp trùng đá núi triền non
Tìm trong sâu thẳm được hồn tàng lưu
Khắc vào một phiến phong rêu
Thổi hồn vào đá, đất trời xuân thu..


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*(Tự cảm của một nghệ nhân non bộ)

** BÙ NHÌN RƠM


BÙ NHÌN RƠM

Chiến Công & Huân Chương


Ơi bù nhìn rơm kia

Canh nương ngô vườn quả..
Nắng mưa ngày khổ ải
Đêm đứng ngủ một mình

Chim chóc sợ bù nhìn

Mặt hằm hằm hung bạo
Trên áo rơm kín hở
(Dưới trống lổng lồng lông)

Mùa thu hoạch đã xong

Bù nhìn rơm hết việc
Chim chóc tìm chỗ khác
Để kiếm chác cái ăn..

Thưởng công bù nhìn rơm

Đã trông nom ngô lúa
Trẻ chăn trâu xúm lại
Gắn cho tấm huân chương

Mit tơ bù nhìn rơm

Nay trên ngực lấp lánh
Chiếc vỏ sò lủng lẳng
Chiến công dọa chóc chim..


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


** KIÊU LÒNG TỦM TỈM


KIÊU LÒNG TỦM TỈM

Thiên hạ nào ai thích hương thơm
Thích đằm đời giữa nhuỵ gấm nhung
Thích ngắm lông tơ mọc thưa thớt
Đếm đủ hai trăm ngọn rêu mềm*
Thộn nghĩ mày râu trong giếng hoang
Không ai không nổi máu long sàng
Bất đáo trường thành phi hảo hán
Phi thượng kiều thanh vô trọng nhân
Nàng mở cửa lòng sang phía anh
Thổi hết luồng hương ngũ vị nồng
Danh nức miền sương đem phụng hiến
Vì nhận ra chàng xum tán xanh
Kiêu hãnh đời trai song cận anh
Tủm tỉm nhìn theo dáng vóc nàng
Lòng rủ quyết lòng đưa năm ngón
Dìu em cùng bước tới nồng nàn
Một chặng đường song nhịp bổng trầm
Dẫu biết dặm trần vốn đa truân
Qua gập ghềnh để thêm trong mát
Có chút cay chua mới ngọt đằm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 5, 2015

** ANH ĐỢI


ANH ĐỢI

Chim trời đợi
ánh nắng xuân
Còn anh,
anh đợi người thương (bóng hồng)
Hoa thơm đợi gió đưa nồng
Còn anh,
anh đợi bổng trầm khúc hoan
Nhuỵ vàng cho bướm đợi ong
Còn anh,
anh đợi bơi trong động đào
Bến xưa ngóng đợi con đò
Còn anh,
anh đợi lội vào hồng hoang
Chiếu giường đợi gối cho chăn
Còn anh,
anh đợi thịt thơm da nồng
Bướm dang cánh đợi chim vờn
Còn anh,
anh đợi đứa khùng nổi điên
Dập dềnh ngụp lặn biển khan
Cùng nhau
đợi phút âm dương giao hòa..
...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN