Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

12 tháng 6, 2014

** TIẾNG LÒNG


TIẾNG LÒNG
 
Tiếng ai vẳng giữa tim mình
Nghe như thông điệp thơm tình áng xuân
Dặm trần đào mận thúy loan
Tre trúc vàng đá kim ngân cát tường
Lòng ơi mở vén voan hường
Để mùi thơm lựng theo sương đậu vào
Ruổi chiều ngóng nắng hanh hao
Cho đêm mất ngủ chiêm bao nhớ nàng
Mơ tay ôm lấy ba vòng
Nghe lan hơi ấm giọt tràn đào nguyên
Như là tẩm, ướp, trộn, ngâm..
Như là xào xáo tanh bành gối chăn
Như là xiết, miết, ghì, banh..
Như là trườn rướn vào hang suối ngầm
Có nghe lòng mở cửa lòng
Êm như lụa, mướt như nhung choàng vào
Sấm chen sét nổ oang trời
Sóng thần chuyển đất biển khơi gầm gào
Lòng phi nước đại ba đào
Cho lòng chạm đỉnh thiên tào Eden
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

7 tháng 6, 2014

** CAY CHUA ĐẮNG CHÁT, NGỌT BÙI


CAY CHUA ĐẮNG CHÁT, NGỌT BÙI

Nhấm từng giọt cà phê - Đắng ngắt:
Làm ta tỉnh
Muối mặn, gừng cay
Làm ta sống sâu nghĩa nặng tình
Đàn bà sung như ớt
Để ta đừng chia sẻ thơm tho..
Chanh chua, chuối chát
Cho ta hiểu thế thái nhân tình
Ngũ vị sầu riêng
Rủ đời ta như chênh chao ướt át 
… …
Chỉ có ngọt bùi làm ta u mê
Chỉ có ngọt bùi
Làm ta chính là ta

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

1 tháng 6, 2014

** Trời ban Em cho AnhTRỜI BAN EM CHO ANH

Mùa thu,
mùa của ánh trăng
Mùa cây thay lá
để cành chơ vơ
Một đời
chín đợi mười chờ
Thế nhân xuôi ngược
thờ ơ vô tình
Người trong mộng
vẫn vô hình
Để anh mòn mỏi
một mình ngóng trông

ÐƯỜNGTRẦN BÊNNHAU nhạc&lời THI YÊN ÐÌNH NGUYÊN


ĐƯỜNG TRẦN BÊN NHAU
 VIE  ENSEM BLE 

Tôi  đi   lang thang trên    đường trần
 Je veux    errer      dans     la    vie
Em     mê  rong chơi   nơi   cung đàn
Tu  rêvede  t'amuser  avec   musique
Tôi luôn tương tư giấc  mơ lòng
 Suis     devoré       par amour
Cho em tung tăng giữa mênh mông.
  En  te  laissant    en     bonheur
Trong tôi    em như áng mây hồng
Dans moi,   tu   es   beau nu age
Trong em, tôi như  bóng bách tùng
 Dans  toi,  je  suis    conijère
Trong nhau  đôi ta luôn  ấm nồng
 En   nous, la   chaleur  intense
Thịt da      hương hoa   hóa    thành thơ
Nos corps  se transforment en mé lo die.
-----------------------------------------------(2)
Trong nhau   hai ta  trôi bồng bềnh
 En     nous,  er rons à  l'a ven ture
Tương lai đâu  lo chi gập gềnh
 Fu tur    sans  su ci  ne gêne
Không gian  bao  la thu vào hồn.
Tout  espace  entre  dans nos âmes
 Cuộn, nhập, trộn,       xoắn, xiết, lồng, đan
Se réunit,   se mêle,     se rattache en nous
Em ơi,    tình    trong nhau mãi nhé
Chérie, l'amour     pour toujours
 Suốt đời,       tắm tình,       tắm      hương hoa
Toute la vie,  nous immergeons dans le parfum
 Suốt đời,       tắm tình,       tắm      hương hoa
Toute la vie,  nous immergeons dans le parfum

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN