Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 4, 2010

MUÔN LOÀI


MUÔN LOÀI

Con lạc đà mãi đi trên cát: Đế chân to
       Con sếu, con cò… lội sông, nên cẳng dài như que giẽ
Hươu ăn lá cành cao nên cổ mới ngoằng ra như thế
Con người mãi nghĩ cách vơ vào mình, tranh đoạt lợi quyền, nên óc mới to ra (?!)
Nếu lạc đà chân nhỏ… đâu đi được trên sa mạc mù xa!
Nếu: hạc, sếu, cò… ngắn chân, thì làm sao lội nước!
Nếu cá không vây thì làm sao bơi được
…Nếu không tham lam, đâu dễ gọi là người (!?!)

XEM TIẾP TOÀN BÀI..>