Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 10, 2008

** THẾ GIỚI NGƯỜI ĐIÊN, SAY..


THẾ GIỚI NGƯỜI ĐIÊN, SAY..

Thiên hạ say
Chỉ mình Khuất Nguyên tỉnh
Cả đời đục
Chỉ một mình ông trong
Thiên hạ (cả đời)
Say tỉnh đục trong
Ai nhận mình say đục
Lạ tai, gai mắt
Điên điên, tửng tửng
Khinh đời bần tiện nhỏ nhen
Không ra ông nhưng dám khinh thằng
Điên chắc gì đã điên
Tỉnh chắc gì đã tỉnh..
Không được sống với tình yêu:
Điên tình
Chán ngán quá cuộc đời đen bạc
Điên đảo
Thất vọng quá dạ lòng tráo trở
Tình đời đổi trắng thay đen, phản bội
Điên khùng
Căm phẫn quá trước bất nhân, hèn hạ
Hận đời không diệt được loại dòi mọt sói lang
Cũng có thể hóa điên
… …
Thì ra dưới gầm trời
Thú vật đội lốt người
Lục súc, chó má.. mặt người
Đông quá

Chỉ có những kẻ mà cả đời coi họ là điên
mới thực sự là những ông bà rất.. Tỉnh
Phần còn lại mới đích thị là điên
Thế thôi(!)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN