Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 12, 2007

PHONG THU

EM ĐẾN
Phong thu hiu hắt rặng liễu buồn
Cứ ngỡ xuân thì thổi xa xăm
Nào hồn lãng tử quên năm tháng
Đời giữa chiều vàng vẫn lang thang
Ô kìa ráng mở em đã đến
Cùng ta rong ruổi với mây ngàn
Trộn nước sông trong vào lòng biển
Giao hòa thiên địa nộ xung thiên

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN