Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 10, 2007

ĐƯỜNG THI - NHẬP MÔN


NHẬP MÔN

Thấy em tâm đắc với thơ đường
Anh cũng ngoái về nửa luyến thương
Vài câu tập tễnh vào trong trướng
Một chữ nhập môn giữa khói hương
Khai bút tiền ngôn còn bỡ ngỡ
Giấy thơm đoạn giữa đã hơi quen
Đến với đường thi khi chiều muộn
Bên em son trẻ - thấy còn sung
                                 Thi Yên Đình Nguyên.