Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 1, 2007

VẦNG TRĂNG TRÔI ĐÊM SƯƠNG
VẦNG TRĂNG  TRÔI ĐÊM SƯƠNG


  
Trăng vẽ ngang trời một vòng cung
Vãi lên vạn vật những ánh vàng
Đầu tháng Trăng treo thuyền võng khuyết
Đêm rằm mâm sáng ánh kim tròn
Tiền nhân xây mãi lầu vọng Nguyệt
Hậu thế leo đồi mải ngắm Trăng
Bất luận hiền tài hay tục tử
Một niềm mê đắm tắm Trăng trong