Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 9, 2005

** MƠN MAN


MƠN MAN

Khi mình tôi với mình tôi
Nghe hơi thở nhẹ vào người mơn man
Như là nước xoắn vào trong
Gió luồn vào gió chơi rông lượn lờ
Tay ai mềm ấm ngọc ngà
Chải vào đám rối như là hong tơ
Lim dim chi mãi đong đưa
Cùng nhau cười mỉm đợi chờ suối sông
Lòng nào bịn rịn với lòng
Nước đi nước có về trong nồng nàn

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** HOÀI ỨC ĐÔI DẤU CHÂN NGƯỜI


HOÀI ỨC ĐÔI DẤU CHÂN NGƯỜI

Thiếu thời, Nguyễn Sinh Côông*
Dấu chân in trên làng Sen từng bước
Chùm ổi hươm vàng bóng đằm giếng ngọt
Miền trung, đất Huế mặn mồ hôi
Xuôi về nam, Dục thanh, sáu tháng dạy Tiểu sinh
Môn thể dục thấm vào tim từ đó
Phải khỏe mới mong làm chuyện lớn
Màu thời gian in dấu thời gian
NGUYỄN TẤT THÀNH
TẤT THÀNH ĐẠI NGHIỆP
Đến Sài gòn
Rồi tìm cách lên tàu người Pháp
Vượt trùng dương với khối óc bàn tay
Phụ bếp bồi bàn Âu Mỹ đều qua
Cục gạch nung chống chèo trong rét giá
Nhưng ý chí tiềm tàng một nhân cách VĨ ĐẠI
Trí tuệ hơn đời, sáng suốt thông minh
Bác nhận ra chân lý rạng ngời
Đấu tranh – làm cách mạng..
HỒ CHÍ MINH
Một lòng vì nước vì dân
MỘT DANH NHÂN THẾ GIỚI

Không thấm, dù muôn lời ca ngợi
(Vì tiếng lòng, vì nhớ sấm bạn thơ)
Và di chúc của Người để lại..
Tỏ tấm tình, nhân nửa đời xa Bác
cho dạ đỡ băn khoăn

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 9, 2005

** CHỨNG NHẬN GÌ ĐÂY?

  
CHỨNG NHẬN GÌ ĐÂY?

Tiền nào(?) Tiền sạch sẽ!
Bạc nào chẳng như vôi(!)
Cướp bóc được: giàu lên
Hiền lương thì mạt rệp

Lưỡi không xương, dẻo uốn
Nhuộm nắn trắng thành đen
Bao lừa phỉnh nhân gian
Nghe “thấu tình đạt lý”

Ái ân trong khuôn khổ
(có tờ giấy hôn nhân)
Được coi là chính chuyên
Là chính danh ngôn thuận(!)

Có hay chăng(?): ân ái
Là chuyện của chữ Tình
Thì trước hết phải xem
Tình đủ nồng đủ hem(?)

Đã thuận lòng cho nhận
Trong nồng mặn yêu thương
Đâu thể lý chen ngang
Chứng nhận quyền ân ái

Nếu tình chưa đủ hem
Mà đào bới chổng mông
Để thỏa cơn khát hem
Đó mới là thú tính

Cho dù ai chứng nhận
Cũng vẫn thú mà thôi
Thú đâu kém chi người
(Chuyện kết đôi, ân ái..)

Chỉ cần Tình vẫy gọi
Cần tương hợp tâm giao
Giữa đồng rộng trời cao
Chuyện tình không thậm thụt
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN